הטכנולוגיה על החברה פרוייקטים צור קשר
 

פרוייקטים

הרצל 136-138, ת"א - 170 מקומות חניה:

מי התהום באתר נמצאים בעומק של כ9 מטר.
כאן יותקן חניון אוטומטי עם 170 מקומות חניה בשלושה מפלסים ובעומק של 7.5 מטר בלבד.
מהירות מסירה של 130 רכבים לשעה ומהירות קבלה של 115 רכבים בשעה כאשר כל רכב החל מהרכב השני שיוזמן ברצף נמסר תוך פחות מ40 שניות מרגע הזמנתו ע"י הלקוח. ההסכם לאספקת החניון ניתם ביולי 2015 והפרויקט נמצא בשלבים מתקדמים של היתר בניה (לאחר אישור ועדה).

בתכנון, לאחר אישור ועדה

 
  
ד'זנגוף 77, ת''א
ד'זנגוף 77, ת''א

דיזנגוף 77, ת"א - 23 מקומות חניה:

מי התהום באתר נמצאים בעומק של כ8 מטר.
כאן מותקן חניון אוטומטי עם 23 מקומות חניה בשתי קומות ובעומק של 4.5 מטר בלבד.
מהירות מסירה וקבלה של 30 רכבים לשעה וכל רכב החל מהרכב השני נמסר תוך 40 שניות.
החניון מותקן וההרצה החלה.

Dizengof 77 low resד'זנגוף 77, ת''א
  
 

רוטשילד 86 ב', ת"א - 10 מקומות חניה:

פרויקט לשימור מחמיר בשדרות רוטשילד.
מתקן חניה אוטומטי עם 10 מקומות חניה ב6 קומות מתחת לצידו האחד הבניין.
מתקן הרמה מהיר במיוחד מספק מהירות מסירת רכבים גבוהה.
החניון הותקן והופעל במלואו בספטמבר 2013 וניתן לתאם ביקור להדגמה.

עובד מ2013

רוטשילד 86 ב', ת''ארוטשילד 86 ב', ת''ארוטשילד 86 ב', ת''ארוטשילד 86 ב', ת''ארוטשילד 86 ב', ת''א
  

עיר שמש 25, ת"א - 16 מקומות חניה:

בנין חדש בצהלה עם 8 דירות.
מתקן חניה אוטומטי מהיר עם 16 מקומות חניה ב5 קומות.
מהירות מסירה של 30 רכבים לשעה, כאשר כל רכב החל מהרכב השני מגיע תוך פחות מ60 שניות.
הקונסטרוקציה הנושאת של החניון הותקנה בספטמבר 2014 והתקנת תאי החניה הושלמה ביוני 2015. ההרצה צפויה להתחיל באוגוסט 2015.

עיר שמש 25, ת''אעיר שמש 25, ת''אעיר שמש 25, ת''אעיר שמש 25, ת''אעיר שמש 25, ת''א
  

בית אשל 17, יפו - 41 מקומות חניה:

בנין חדש בלב שוק הפשפשים במגרש צפוף ועם מי תהום בעומק של כ7.5 מטר.
חניון אוטומטי מהיר עם 41 מקומות חניה ב3 קומות בלבד.
מהירות מסירה של 30 רכבים לשעה, כאשר כל רכב החל מהרכב השני מגיע תוך 60 שניות בלבד. נחתם באפריל 2013, הוגש להיתר בניה במאי 2013.

בית האשל 17, יפובית האשל 17, יפובית האשל 17, יפובית האשל 17, יפובית האשל 17, יפו
  
 

 

 
  

פראג 9, ת"א - 24 מקומות חניה:

בנין חדש לפי תמ"א 38-3.
מתקן חניה אוטומטי מהיר עם 24 מקומות חניה ב2 קומות בלבד.
מהירות מסירה של 30 רכבים לשעה, כאשר כל רכב החל מהרכב השני מגיע תוך 60 שניות בלבד.
נחתם בדצמבר 2012, היתר בניה התקבל באוגוסט 2013 ומכרז קבלנים צפוי במרץ 2015.

פראג 9, ת''אפראג 9, ת''אפראג 9, ת''אפראג 9, ת''אפראג 9, ת''א
  

ניצנה 11, ת"א - 22 מקומות חניה - בהרצה.

 מתקן חניה אוטומטי עם 22 מקומות חניה בקומת הקרקע של בניין קיים. מהירות מסירת רכבים של 30 לשעה כאשר כל רכב החל מהשני נמסר תוך 60 שניות. נחתם ביוני 2013, הביצוע החל ביוני 2014. החניון הותקן ב2014 וההפעלה צפויה בפברואר 2015.

מאנה 6, ת"א - 19 מקומות חניה:

מתקן חניה אוטומטי עם 19 מקומות חניה בבניין קיים במסגרת תמ"א 38-1. מהירות מסירת רכבים של 30 לשעה כאשר כל רכב החל מהשני נמסר תוך 60 שניות. נחתם ביוני 2013 והוגש להיתר בניה בספטמבר 2013.

מעלון רכב למוסך מרצדס בת"א:

מתקן הרמה מתוצרת פארקינג קיט אשר ישמש כמעלון רכב במוסך מרצדס החדש בתל אביב. תפקיד המעלון לשנע כל רכב אשר מגיע למוסך ממפלס הכניסה למפלס מתחתיו לשם ביצוע הטיפול ולאחר מכן לשנע את הרכב חזרה למפלס הכניסה. נחתם ביוני 2014, הותקן והופעל בנובמבר 2014.

שינקין 56, ת"א - 17 מקומות חניה:

חניון אוטומטי עם 17 מקומות חניה ב2 מפלסים בבניין קיים לשימור עם תוספת קומות מגורים. תא הקבלה של החניון נמצע מחוץ לגבולות הבניין ויהיה לפיכך תא מסתתר מתחת לקרקע. מהירות מסירת רכבים של 24 רכבים לשעה כאשר כל רכב החל מהשני שיוזמן ברצף נמסר תוך 75 שניות. ההסכם לאספקת החניון נחתם ביולי 2014 וחפירת פיר החניון צפויה להתחיל במרץ 2015.

שלום עליכם 44-46, ת"א - 20 מקומות חניה:

חניון אוטומטי עם 20 מקומות חניה בשני מפלסים. מהירות מסירת רכבים של 30 רכבים לשעה כאשר כל רכב החל מהשני שיוזמן ברצף נמסר תוך 60 שניות. היתר בניה התקבל בסוף יוני 2014 וההסכם לאספקת החניון נחתם ביולי 2014. הפרויקט נכנס לביצוע מיידי וחפירת פיר החניון החלה באוגוסט 2014.

שדרות רוטשילד 135, ת"א ("הבית על הבימה") - 21 מקומות חניה:

חניון אוטומטי עם 21 מקומות חניה במפלס אחד מתחת לבניין המיועד לשימור. מהירות מסירת רכבים של 24 רכבים לשעה כאשר כל רכב החל מהשני שיוזמן ברצף נמסר תוך 75 שניות. היתר בניה התקבל וההסכם לאספקת החניון נחתם ביולי 2014. הפרויקט נכנס לביצוע מיידי וחפירת פיר החניון החלה בדצמבר 2014.

שטרוק 3, ת"א  - 12 מקומות חניה:

חניון אוטומטי עם 12 מקומות חניה ב4 מפלסים ותא קבלה מסתתר מתחת לקרקע. הפרויקט הוא במסגרת תוכנית תמ"א 38-1. מהירות מסירת רכבים של 24 רכבים לשעה כאשר כל רכב החל מהשני שיוזמן ברצף נמסר תוך 75 שניות. ההסכם לאספקת החניון נחתם באוגוסט 2014 והיתר הבניה צפוי להתקבל במהלך מרץ 2015.

פייבל 16, ת"א  - 11 מקומות חניה:

חניון אוטומטי עם 11 מקומות חניה ב4 מפלסים ותא קבלה מסתתר מתחת לקרקע. הפרויקט הוא במסגרת תוכנית תמ"א 38-1. מהירות מסירת רכבים של 24 רכבים לשעה כאשר כל רכב החל מהשני שיוזמן ברצף נמסר תוך 75 שניות. ההסכם לאספקת החניון נחתם באוגוסט 2014 והיתר הבניה צפוי להתקבל במהלך מרץ 2015.

הירדן 63, רמת גן  - 17 מקומות חניה:

חניון אוטומטי עם 17 מקומות חניה ב3 מפלסים. הפרויקט הוא במסגרת תוכנית תמ"א 38-2 (הריסה ובניה מחדש). מהירות מסירת רכבים של 30 רכבים לשעה כאשר כל רכב החל מהשני שיוזמן ברצף נמסר תוך 60 שניות. ההסכם לאספקת החניון נחתם בנובמבר 2014, היתר הבניה התקבל בדצמבר 2014 וחפירת פיר החניון החלה.

פרץ חיות 36, תל אביב  - 13 מקומות חניה:

חניון אוטומטי עם 13 מקומות חניה ב2 מפלסים. הפרויקט נמצא בשלב מתקדם, שלד הבניין בנוי ופיר החניון הושלם בדצמבר 2014. ההסכם לאספקת החניון נחתם בינואר 2015, הקונסטרוקציה הנושאת ותאי החניה הותקנו ביוני 2015 וההרצה צפויה להתחיל באוקטובר 2015.

יונה הנביא 25, תל אביב  - 12 מקומות חניה:

חניון אוטומטי עם 12 מקומות חניה במפלס אחד בלבד, מתחת לבניין. ההסכם לאספקת החניון נחתם בפברואר 2015, היתר הבניה צפוי להתקבל באוגוסט 2015.

הקישון 31, תל אביב  - 20 מקומות חניה:

פרויקט של בניה והריסה מחדש במסגרת תמ"א 38-2. חניון אוטומטי עם 20 מקומות חניה בארבעה מפלסים. מהירות מסירת רכבים של 24 רכבים לשעה כאשר כל רכב החל מהשני שיוזמן ברצף נמסר תוך 75 שניות. ההסכם לאספקת החניון נחתם במרץ 2015, היתר הבניה צפוי להתקבל במאי 2015.

סמטה אלמונית 1, תל אביב  - 19 מקומות חניה:

פרויקט של שימור של בניין היסטורי במרכז תל אביב. חניון אוטומטי עם 19 מקומות חניה בשבעה מפלסים, שני מפלסים על-קרקעיים ו5 מפלסים תת-קרקעיים. מהירות מסירה של 24 רכבים לשעה כאשר כל רכב החל מהשני שיוזמן ברצף נמסר תוך 75 שניות. ההסכם לאספקת החניון נחתם ביולי 2015.

קק"ל 37, ירושלים  - 16 עד 18 מקומות חניה:

פרויקט של תמ"א 38 במרכז ירושלים. חניון אוטומטי עם 16 עד 18 מקומות חניה ב3 מפלסים.

מהירות מסירה של 20 רכבים לשעה כאשר כל רכב החל מהשני שיוזמן ברצף נמסר תוך 90 שניות. ההסכם לאספקת החניון נחתם ביולי 2015.